Učenjak i neznalica

"Učen čovjek je živ i kad umre.
 Glup čovjek je mrtav i kad je živ."
 imam Ali r.a

Komentariši