Zdravlje i Bolest

Razgovarali zdravlje i bolest, pa je zdravlje kazalo: ”Zahvaljujući meni ljudi bez poteškoća obavljaju sve svoje poslove.”  Bolest: ”Zahvaljujući meni ljudi skraćuju svoju nadu.” Zdravlje: ”Da nije mene, pobožni ljudi ne bi mogli ustrajavati u ibadetu i pobožnosti.”  Bolest: ”Da nije mene, vjernici ne bi čistili svoje nijjete i namjere.”  Zdravlje: ”Zbog mene ljudi grade…

Nastavi čitanje →

****

Imam Buharija bilježi u svom Sahihu da je Aiša, radijallahu anha rekla: „Čula sam Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem da je rekao ‘Duše su regrutovana vojska. One koje se međusobno poznaju sakupe se, a koje se ne prepoznaju raziđu se’.

Nastavi čitanje →